ICTnews – Bộ TT&TT cho biết sẽ ban bố kế hoạch phát triển 5G vào ngày 1/1/2019. Bộ TT&TT sẽ tham khảo ý kiến các doanh nghiệp IoT khi xây dựng các chính sách phát triển công nghệ 5G. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt