Để chuẩn bị cho nền công nghiệp xe tự lái 3.0 (Preparing for the Future of Transportation: Automated Vehicles 3.0 – AV 3.0) sắp tới, bộ Giao thông Mỹ (DoT) đã ban hành một số cập nhật để hướng dẫn các ban ngành chức năng, cũng như doanh nghiệp nghiên cứu lĩnh vực này về mặt luật pháp. Chắc là nhiều anh em sẽ tặc lưỡi và nói “Ở Việt Nam, ăn rau muống bày đặt bàn chuyện bên Mỹ!”. Nhưng tại vì sao bài viết này lại nói về luật giao thông của đất nước ở cách ta nửa vòng trái đất, là bởi vì Mỹ là…

Bộ Giao thông Mỹ cập nhật các điều khoản mới phù hợp cho Công nghiệp xe tự lái 3.0

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt