Yossi Appleboum, một nhà nghiên cứu bảo mật, đã cung cấp cho Bloomberg tài liệu, phân tích và các bằng chứng cho thấy rằng chip Trung Quốc cấy vào bo mạch của server Supermicro có xuất hiện ở 1 nhà mạng lớn tại Mỹ. Họ đã phát hiện ra nó và gỡ bỏ các server bị ảnh hưởng hồi tháng 8 vừa rồi, nhưng các kĩ sư không thể xác định dữ liệu nào đã bị can thiệp. Appleboum có một công ty tại…

Bloomberg: thêm 1 nhà mạng Mỹ phát hiện chip Trung Quốc cấy vào server Supermicro

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt