Bạn có biết Bill Gates giờ đang làm gì không? Hiện tại một trong những mối quan tâm của Gates sau khi giã từ vũ khi ở vị trí trùm cuối Microsoft là về thị trường… nhà vệ sinh, một nhu cầu cơ bản nhất của con người, quỹ Bill & Melinda Gates Foundation đã bỏ ra hơn 200 triệu đô trong vòng hơn 7 năm để hỗ trợ các nghiên cứu và đã đưa ra khoảng 20 mẫu nhà vệ sinh cũng như hệ thống xử lý chất thải với khả năng loại bỏ các mầm bệnh cũng như chuyển hóa chất thải thành nước sạch và phân bón.

Các…

Bill Gates đã đầu tư hơn 200 triệu đô để cách mạng hóa hệ thống nhà vệ sinh trên thế giới

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt