ICTnews – Theo quy định tại dự thảo Thông tư về thí điểm bệnh án điện tử, một trong những yêu  cầu của bệnh án điện tử là phải bảo đảm khả năng kiểm soát truy cập của người dùng: nhân viên CNTT và nhân viên y tế tại bất kỳ thời điểm nào. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt