Google đang cố gắng để tăng thêm sự bảo mật dữ liệu của người dùng Android Pie bằng cách thêm cơ chế mã hoá cho các bản backup lên mây. Các bản backup này sẽ được mã hoá bởi module bảo mật Titan nằm trên server của Google. Điểm đặc biệt là ngay cả Google cũng không thể truy cập vào các dữ liệu đã mã hoá vì các chìa khoá giải mã là duy nhất và chỉ có người dùng biết mà thôi: mã PIN, mật mã hình vẽ và mật khẩu máy do chính người dùng đặt.

“Bằng cách phối hợp công nghe Android’s Backup Service…

Backup lên cloud trên Android Pie sẽ có thêm cơ chế mã hoá bổ sung bằng mật khẩu người dùng

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt