Từ trước đến giờ việc giao nhận thuốc từ hệ thống phân phối dược phẩm đến nơi nhận thuốc vẫn thường được đưa qua các con đường truyền thống như đường bộ hay đường thủy, hiếm khi người ta sử dụng đường không để giao thuốc cho 1 cơ sở y tế đơn lẻ nào. Tại Puerto Rico hãng viễn thông AT&T đang phối hợp với công ty Softbox chuyên về vận chuyển hàng cần kiểm soát nhiệt độ và tập đoàn dược phẩm Merck thử nghiệm dịch vụ dùng drone chúng ta thường thấy để thực hiện việc giao thuốc đến các cơ sở ở xa…

AT&T hợp tác với Softbox và Merck để thử nghiệm sử dụng drone vận chuyển thuốc ở Puerto Rico

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt