Các nhà phân tích và dự đoán doanh số iPhone, iPad của Apple sẽ không thích điều này vì mọi công bố của Apple trong tương lai có thể sẽ thiếu đi tinh minh bạch.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt