Cuộc chiến lớn nhất của Qualcomm và Intel trong những năm tới chính là 5G. Và một trong những hợp đồng “béo bở” nhất chính là iPhone của Apple.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt