Apple vừa bị hạ đánh giá cổ phiếu lần thứ nhì trong hai ngày sau khi công bố kết quả kinh doanh cho thấy hoạt động sản xuất và doanh số iPhone không đạt kỳ vọng.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt