iPhone có thể được làm mới với ba phiên bản cùng thiết kế “tai thỏ”, trong đó có hai sử dụng màn hình OLED và một dùng LCD thường. 

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt