Từ tháng 11/2018, iPhone 5 không còn được Apple hỗ trợ bất kỳ điều gì về phần mềm cũng như phần cứng. 

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt