Từ phiên bản Android 6.0 trở đi, Google đã cung cấp cho người dùng có nhiều “quyền” hành hơn trên ứng dụng mà họ cài vào máy. Mỗi khi khởi chạy ứng dụng, nếu ứng dụng cần truy cập vào một “quyền” (Permission) nào đó trong máy bạn thì sẽ có một thông báo hỏi bạn muốn cấp phép truy cập “quyền” đó cho ứng dụng không.

0.jpg

Tất nhiên hầu như ai cũng muốn cấp phép cho nó cả để có thể sử dụng ứng dụng một cách thuận tiện về sau. Chính vì lẽ đó đã từng…

[Android] Bouncer – Tự động thu hồi “quyền” ứng dụng bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt