ICTnews – Theo dự kiến, trong giai đoạn 2018-2020, Bộ GTVT sẽ hoàn thành cung cấp 75 TTHC tham gia Cơ chế một cửa quốc gia. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt