Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet và Facebook vừa mất tổng cộng 75 tỉ USD giá trị thị trường trong ngày giao dịch 9.11 (giờ Mỹ).

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt