ICTnews – Vào đầu tháng 10/2018, cả 5 gương mặt nổi bật lĩnh vực công nghệ tiên phong Việt Nam theo đánh giá, tổng hợp của Innovatube sẽ cùng xuất hiện tại Diễn đàn công nghệ khởi nghiệp Vietnam Frontier Summit 2018 chủ đề “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo cùng công nghệ tiên phong”được tổ chức tại Hà Nội. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt