ICTnews – Từ cuối tháng 10/2018, 40 sinh viên CNTT Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản làm việc trong thời gian từ 2 đến 3 năm. Đây là lứa sinh viên xuất sắc thứ 5 sang Nhật, được tập đoàn Công nghệ Nhật Bản Framgia tuyển chọn và đào tạo liên kết cùng với các trường Đại học trong thời gian hơn 2 năm. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt