Có giá bằng một nửa nhưng các sản phẩm trong danh sách lại sử dụng chip, RAM như sản phẩm cao cấp.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt