ICTnews – Google chưa bao giờ thực sự thành công trong lĩnh vực tin nhắn, iMessage của đối thủ Apple dường như là một tương đài quá lớn để Người khổng lồ tìm kiếm có thể phá đổ. Tuy nhiên, nếu tập trung vào cải cách dịch vụ SMS, Google sẽ có thể đạt được nhiều triển vọng hứa hẹn. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt