Nhiều người xếp hàng ngoài Apple Store và các cửa hàng điện tử tại Singapore bán lại chỗ với giá 200 SGD (3,4 triệu đồng).

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt