Hàm API tối thiểu của trình duyệt Chrome sắp nâng yêu cầu từ Android 4.1 lên tối thiểu là phiên bản 4.4. 

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt