Nhóm nghiên cứu tại XDA Developers đã thực hiện một số thao tác thông qua phiên bản mới nhất của ứng dụng Chrome dành cho Android, và phát hiện ra những thông tin quan trọng.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt