Cố nhà đồng sáng lập Microsoft không có vợ con để chia khối tài sản. Văn phòng gia đình của ông Paul Allen sẽ tồn tại và thịnh vượng lâu dài, hãng tin Bloomberg viết.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt