Anh em có thể dùng hai mặt khác nhau để log in vào một chiếc iPhone và dùng với bất cứ tính năng bảo mật nào khác trên một chiếc iPhone. Một số trường hợp anh em đầu đội nón, đeo kính mà trước đây iPhone khó nhận ra thì em có thể đăng nhập vào trong trạng thái đó để nhận ra dễ hơn. Một trường hợp khác tiêu cực hơn đó là vợ anh em có thể bắt anh em đưa mặt vợ vào máy, và xem được những nội dung bên trong máy của anh em.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt