ICTnews – Với chủ đề “Sức mạnh Thăng Long-Trí tuệ Việt Nam”, Chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam diễn ra từ ngày 18-24/8/2018, dự kiến có thành phần nòng cốt là 100 người Việt trẻ tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ ở nước ngoài. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt