Câu hỏi: Chất không có khả năng làm xanh quỳ tím là: A. amoniac. B. kali hiđroxit. C. anilin. D. lysin. Đáp án đúng: C Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải! Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

hoc tap online